Gratis present vid köp av Splash
Handla här
Gratis present vid köp av Splash
Spara upp till 48% på Dermaceutic. Upptäck skönhet genom vetenskap.
Handla här
Upp till 48% rabatt på Dermaceutic - Skönhet genom vetenskap.

Sekretesspolicy

Grunderna

Denna policy för behandling av personlig information ("Privacy Policy") beskriver hur BEAUTYCOS ApS ("BEAUTYCOS", " oss ", " vår ", " vi ") samlar och behandlar data om dig.

Sekretesspolicyn gäller uppgifter som lämnas av dig eller samlas in på BEAUTYCOS webbplats, beautycos.no.

BEAUTYCOS är data som är ansvariga för dina personuppgifter. A lla kontakt till BEAUTYCOS kan inträffa via kontaktinformationen under avsnitt 7.

Översikt över insamlade data, i syfte att datainsamlingen och rättslig grund för behandling av dessa data

När du besöker webbplatsen samlar vi automatiskt data om dig och hur du använder webbplatsen, t.ex. vilken webbläsare och söktermer du använder och din IP-adress, inklusive din nätverksplats och information om din dator.

Syftet med är att förbättra användarupplevelse och webbplatsfunktioner och att utföra målriktad marknadsföring, inklusive retargeting via Facebook, Instagram, Criteo och Google . Denna behandling av data är nödvändig för vår fortsatta förbättring av vår hemsida och vår förmåga att visa dig relevant reklam.

Rättslig grund fö r behandling av dessa data är T han EU: s allmänna dataskydds förordningen, artikel 6, kapitel 1, bokstaven F

När du köper en produkt eller kommunicera med oss via webbplatsen vi samlar in uppgifter du lämnar, fx namn, adress, e - post ad d ress, telefonnummer, betalningsmetod, uppgifter om de köpta produkterna och möjliga returprodukter, beställningsleveranspreferenser och uppgifter om den IP-adress från vilken ordern placerades.

Syftet är att säkerställa vår evne att leverera de beställda produkter till dig och i övrigt kunna uppfylla vårt avtal med dig, inklusive hantera alla potentiella avkastning eller klagomål. Uppgifter om dina inköp behandlas också för att säkerställa överensstämmelse med dansk lag om företagsredovisning .

Den rättsliga grunden bearbetningen av dessa data är EU: s allmänna databeskrivningsförordning , Artikel 6 , kapitel 1, bokstäver b, c och f.

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in uppgifter om ditt namn, e-postadress och eventuellt telefonnummer.

Syftet är att säkerställa vår evne att leverera nyhetsbrev till dig.

Rättslig grund bearbetningen av dessa data är EU: s allmänna databeskrivningsförordning , Artikel 6 , kapitel 1, efter f.

Mottagare av personuppgifter

Data om ditt namn, adress, e-postadress, p hone nummer, ordernummer och orderleveranspreferenser lämnas ut till Postnord, GLS eller liknande leverans tjänsteleverantör som hanterar leveransen av köpta produkter till dig. I händelse av icke-lager

Data kan lämnas till externa samarbetspartners som behandlar uppgifterna på vår vägnar. Vi använder externa samarbetspartners för tekniska tjänster, förbättringar av vår hemsida, skicka nyhetsbrev, riktade annonser (inklusive retargeting) och liknande tjänster, inklusive recensioner av vårt företag och produkter från dig. Uppgifter om ditt namn och din e-postadress avslöjas till TrustPilot som, på vår vägnar, kan bjuda in dig att granska oss på TrustPilot webbplats, till exempel. Om du väljer att skicka in en recension på TrustPilot-webbplatsen blir de (TrustPilot) ansvarig för de uppgifter du tillhandahåller dem. Dessa företag är dataprocessorer under vår riktning och de bearbetar data som vi är ansvariga för. Dataprocessorer får inte använda th e avslöjas uppgifter för något annat ändamål än att fullgöra sina avtal med oss och är skyldiga att behandla uppgifterna konfidentiellt. Vi har ingått skriftliga dataskyddsavtal med alla dataprocessorer som hanterar personuppgifter på vår vägnar.

Två av dessa dataprocessorer, Google Analytics av Google LLC och Facebook Inc. är belägna i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av data till USA är säkrade genom dataprocessorns certifieringar enligt EU-USA: s Privacy Shield, jfr . EU: s allmänna databeskrivningsförordning , Artikel 45.

En kopia av Google LLCs certifiering finns här : https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

En kopia av Facebook Inc.s certifiering finns här : https: //www.privacyshield. ? gov / deltagare id = a2zt0000000GnywAAC & amp;. status = Aktiv

Dina rättigheter

För att säkerställa insyn i behandlingen av dina uppgifter måste vi informera er om dina rättigheter.

Rätt till åtkomst

Du är alltid berättigad att begära information om vilka uppgifter vi har behandlat avseende dig, syftet med de behandlade uppgifterna, vilka kategorier av personuppgifter och mottagare (dataprocessorer) är inblandade i behandlingen av uppgifterna, inklusive var vi har samlat in data.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi behandlar med avseende på dig. Om du vill få en kopia av dina personuppgifter skicka en skriftlig begäran till webshop@beautycos.co.uk . Du kan bli ombedd att tillhandahålla dokumentation för att bekräfta din identitet innan vi kan släppa informationen till dig.

Rätt till korrigering

Du har rätt att ha ofullständiga eller felaktiga uppgifter korrigerade eller förbättrade av oss. Om du blir medveten om felaktigheter i de uppgifter vi har behandlat med avseende på dig uppmuntrar vi dig att skicka ett skriftligt meddelande så att uppgifterna kan korrigeras eller förbättras.

Den information som samlats in i processen med din registrering i vår webbplatsmedlemskap är tillgänglig för redigering genom att logga in i din användarprofil.

Rätt till radering

I vissa fall har du rätt att få alla eller några av dina personuppgifter borttagna av oss, till exempel om du väljer att återkalla ditt samtycke och vi har ingen rättslig grund för att fortsätta behandlingen av data. Om den fortsatta behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för att säkerställa vår lagliga skyldighet eller för att bestämma, lösa eller försvara rättsliga krav, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

Rätt att begränsa bearbetningen till lagring

I vissa fall har du rätt att få behandling av vår data begränsad till att lagra data, till exempel om du tror att de uppgifter vi behandlar med avseende på er felaktiga.

Rätt till data rörlighet

I vissa fall har du rätt att hämta de personuppgifter du har lämnat oss i ett strukturerat, standard maskinläsbart format och du har rätt att överföra data till en annan dataprocessor.

Rätt till o b jection

Du har rätt att invända vår behandling av dina personuppgifter Regar d a direkt marknadsföring inklusive profilering görs för att skapa riktad reklam.

Du har dessutom rätt att invända behandlingen av dina personuppgifter på grund av oro för din personliga situation, jfr. sektion 2.1 och 2.3.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke du har gett oss för att behandla dina personuppgifter. Om du vill återkalla samtycke, skicka en begäran till webshop@beautycos.se .

Rätt till filklagomål

Du har rätt att fi l ett klagomål till danska Dataövervakning institution Datatilsyne t via e-postadressen dt@datatilsynet.dk o r genom att ringa telefonnumret +45 33 19 32 00. Alternativt kan du göra ett klagomål hos din lokala datatillsynsinstitution.

Radering av personuppgifter

Information om din användning av webbplatsen kommer att tas bort ett år efter ditt senaste besök på hemsidan senast, jfr. avsnitt 2.1.

Uppgifter som samlas in om din anmälan till vårt nyhetsbrev kommer att raderas när ditt samtycke till att få nyhetsbrevet återkallas, om inte vi har ett annat syfte att bearbeta data .

Den information som samlats in vid slutförandet av ett köp från webbplatsen kommer vanligtvis att raderas i slutet av det kalenderår då inköpet gjordes, jfr. avsnitt 2.2. Data kan lagras och / eller behandlas under en längre tid om vi har ett legitimt behov av det, t.ex. Jag är nödvändig för att bestämma, lösa eller försvara rättsliga krav eller om det är nödvändigt för att upprätthålla lagligt ansvar. Redovisningsdata lagras i 5 år fram till räkenskapsårets utgång för att upprätthålla dansk företags redovisningsregler.

Säkerhet

Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsprotokoll för att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett sätt som inte förstörs, förloras, ändras, utsätts för kvalitetsminskning, vidarebefordras till obehöriga personer eller organisationer eller är föremål för felaktig användning använda sig av.

Endast anställda som behöver behandla dina personuppgifter för arbetsändamål får få tillgång till personuppgifterna.

Kontaktinformation

BEAUTYCOS är uppgifter som ansvarar för personuppgifter samlas in via webbplatsen.

Om du har några frågor eller kommentarer angående vår integritetspolicy eller om du vill utöva någon eller flera av dina rättigheter enligt beskrivningen i detta dokument, kontakta oss här:

BEAUTYCOS ApS

Niels Bohrs Allé 181

5220 Odense SØ

Danmark

Telefon: +45 66 19 49 49

E-post: webshop@beautycos.se

Ändringar till vår Sekretesspolicyn

Om vi ändrar vår Sekretesspolicyn kommer du att bli underrättad under ditt nästa besök på vår hemsida .

YouTube

Youtube API Client may process and share user data with internal and external parties.

Youtube API Client may allow third parties to serve content like advertisements.

Youtube API Client uses YouTube API Services.

See Google privacy policy https://policies.google.com/privacy.

Versioner

Detta är version 1.0 av BEAUTYCOS Sekretesspolicyn datum d 20/03/201 9.

Ups!

Produktet du viste interesse for er udgået.

Derfor anbefaler vi dette produkt i stedet.